Central Field (Paio) – Hitozuma Eriko no Futei Kiroku